Journey of the Impossible
Dit was een opdracht die ging over het thema Interchange / Exchange. Ik heb deze opdracht gemaakt als toelating tot Lincoln University. Het idee achter de serie foto’s was uiteindelijk the Interchange / Exchange of emotions. Het gedicht had ik al geschreven en heb ik als basis genomen voor de serie foto’s. Uitendelijk heb is het een soort reisverslag geworden waarbij het gedicht op rijstpapier is geschreven en iedere foto bij een strofe van het gedicht hoort.

Tony Schuite Visual Design ,

Geef een reactie