Promotie “Van Vrouwen”

Dit is een flyer voor de 30 minuten regie van 3 docerend theatermakers op de HKU.

Eind januari presenteren Amaya Alvarez Hensen, Elke Steensta en Mayon van der Klei hun 20 minuten regies in Het Fijnhout Theater Amsterdam. Zij zijn derde jaars studenten Theatre & Education aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Promotie “Als het dak kon troosten”

Dit is het promotiemateriaal van de voorstelling “Als het dak kon troosten” van Tessa Aelrichs. Tessa benaderde mij over het maken van de flyer en poster nadat ze het sprookjesboek had gezien van mijn “er was eens…” project. Vandaar de visuele gelijkenis. Voor deze voorstelling heb ik samen met Bart Heijltjes de techniek gedaan.

Er Was Eens…

Er Was Eens…

Dit is een interdisciplinair project geweest. Wij moesten met alle disciplines van de faculteit theater een concept bedenken rondom het thema “Mount Everest”. Uiteindelijk hebben wij een sprookje geschreven over een groep vrienden die allemaal gaan voor het doel van een van hen en in die tocht sneuvelen. Het sprookje stelt eigenlijk de vraag “hoe ver ga jij om je doel te bereiken en hoe ver ga je om anderen te helpen met het bereiken van hun doel?”.

Van dit project heb ik de vormgeving en uitvoering gedaan. We hebben dit boek zelf, met de hand, gebonden en voorgelezen aan een publiek tijdens de presentatiedagen. Veel mensen waren enthousiast over het voorlezen omdat ze dat al heel lang niet meer hadden meegemaakt.

Journey Of The Impossible

Journey of the Impossible
Dit was een opdracht die ging over het thema Interchange / Exchange. Ik heb deze opdracht gemaakt als toelating tot Lincoln University. Het idee achter de serie foto’s was uiteindelijk the Interchange / Exchange of emotions. Het gedicht had ik al geschreven en heb ik als basis genomen voor de serie foto’s. Uitendelijk heb is het een soort reisverslag geworden waarbij het gedicht op rijstpapier is geschreven en iedere foto bij een strofe van het gedicht hoort.