Promotie “Van Vrouwen”

Dit is een flyer voor de 30 minuten regie van 3 docerend theatermakers op de HKU.

Eind januari presenteren Amaya Alvarez Hensen, Elke Steensta en Mayon van der Klei hun 20 minuten regies in Het Fijnhout Theater Amsterdam. Zij zijn derde jaars studenten Theatre & Education aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Over Tony Schuite

“Some men see things as they are and say why – I dream things that never were and say why not.”
— George Bernard Shaw